دو رکعت نماز…

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

پیامبر اسلام (ص) فرمودند:

بدون تردید دو رکعت نماز که شخص زن دار بجای آورد بالاتر از عمل مرد بی زنی است که شبهایش را به عبادت بپردازد و روزهایش را روزه بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید