آیت الله جوادی آملی:

عدم رعایت حقوق زن، وجه مشترک جاهلیت قدیم و مدرن

۲۱ مهر ۱۳۹۷
جوادی آملی با بیان این که مودت و رحمت دو رکن حفظ خانواده است، گفت: آنچه در جاهلیت کهنه و مدرن وجود داشته و دارد این است که حق زن توسط خود زنان و مردان رعایت نمی شود.

به گزارش باحجاب، آیت الله عبدالله جوادی آملی در درس تفسیر خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بیان این که بخش پایانی سوره مبارکه طلاق مربوط به معارف توحیدی است، گفت: صدر سوره درباره احکام خانواده است، تأکیدی که قرآن درباره حقوق زن وجود دارد دارد در مسائل دیگر کمتر دیده می شود.وی افزود: آنچه در جاهلیت کهنه و مدرن وجود داشته و دارد این است که حق زن توسط خود زنان و مردان رعایت نمی شود، اساس خانواده بر عفاف و حجاب است و اصرار قرآن کریم بر حق زن برای این است که اساس خانواده محفوظ باشد، سکینت را زن برعهده دارد گرچه مسکن را مرد بر عهده می گیرد.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: زن وقتی می تواند آرامش خانواده را حفظ کند که حقوق زن را خود زن حفظ کرده و دیگران نیز حقوق زن را محترم بشمارند.

وی ادامه داد: دو رکنی که خانواده را حفظ می کند مودت عاقلانه و رحمت مهربانانه است، مرد که قدرت عملی بیشتر دارد باید نفقه و مسکن را تأمین کند و زن که قدرت عاطفی دارد باید تأمین سکینت کند، عاطفه زن به مراتب قوی تر از عاطفه مرد است و این که زود اشک می ریزد سرمایه است، سرمایه زن عاطفه است که مرد ندارد.آیت الله جوادی آملی با بیان این که ممکن است زن زود گریه کند اما این گریه نشانه مهربانی و معطوف بودن آن است، ابراز داشت: جامعه را عاطفه اداره می کند، مشکل امروز در افزایش طلاق ها برای این است که عاطفه و مهربانی در جامعه کمرنگ شده است که ۱۵ میلیون پرونده قضائی را در پی داشته است.وی عنوان کرد: تنها عامل نجات کشور از این پرونده های قضائی تمسک به قرآن و روایات است، مشت برای جنگ و مقابله بیرونی است و وقتی وارد کشور می شویم این مشت باید باز شده و به صورت مصافحه در آید، اگر محبت و مهر در جامعه تقویت شد طلاق کاهش پیدا کرده و ازدواج افزایش می‌یابد.

منبع: خبرگزاری حوزه

 

پاسخی بگذارید