حضور خانومانه در جامعه

حضور در راهپیمایی اربعین
۲۸ مهر ۱۳۹۷
رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی 17 آذر 1372

در نظام اسلامی زنان باید از درک سیاسی برخوردار باشند فن خانه داری و همسرداری را بدانندو در صحنه فعالیت های اجتماعی ،سیاسی، علمی و خدمات مظهر عصمت ،طهارت و مناعت باشند،و به این مهم توجه کنند که حجاب شرط اول است. زیرا بدون حجاب، زن فراغت لازم را برای دستیابی به مراتب بالا بدست نخواهدد آورد.

دیدگاهتان را بنویسید