بهترین نوع حجاب

۱۲ آبان ۱۳۹۷
مقام معظم رهبری: من می گویم چادر هم بهترین نوع حجاب است و هم یک نشانه ی ملی ماست که هیچ منافاتی با هیچ نوع تحرکی از زن ندارد

دیدگاهتان را بنویسید