حجاب برتر

۰۸ آبان ۱۳۹۷
چادر که بر سر بیاد حجاب برتر میاد

حجاب برتر

چادر که بر سر بیاد

حجاب برتر میاد

شبیه زهرا میشی

شیعه ی مولا میشی.

ای دختر مومنه

باتقوا وکریمه

خدا نمی پسنده

پا بی جوراب بمونه

لباس های رنگارنگ

باجلوه های قشنگ

باشن برای خونه

دور از جمع مردونه

دخترای مهربون

روشنی دل وجون

لباس تنگ وچسبون

میل ونیاز شیطون

منبع : تبیان

دیدگاهتان را بنویسید