پاداش داده می شود

۱۲ آبان ۱۳۹۷

امام صادق علیه اسلام می فرمایند:

دختران نیکی هایی هستند

که در برابر آن پاداش داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید