ترویج آزادی وارداتی

۲۷ آبان ۱۳۹۷
مقام معظم رهبری: از شیوه دیگر دشمن در جهت رسیدن به مقاصد و نیت پلید خویش ترویج آزادی وارداتی می باشد...

پاسخی بگذارید