آمرزش

۲۱ خرداد ۱۳۹۸
پیامبر(ص) می فرمایند: هر که دختر داشته باشد، خداوند در پی یاری،کمک،برکت، و آمرزش است

پیامبر(ص) می فرمایند: هر که دختر داشته باشد، خداوند در پی یاری،کمک،برکت، و آمرزش است

پاسخی بگذارید