چگونه در محیط کاری مختلط، کارمند محجوبی باشیم؟

صحبت کردن با آقایان جزو امور اجتناب ناپذیر محیط های کاری است اما این ضرورت گاهی چنان مورد بی مبالاتی قرار می گیرد که بعد از مدتی این گپ و گفت برایشان عادی می شود و...
۲۷ آذر ۱۳۹۷

دیپلمم را گرفته بودم که یکی از معلم های دبیرستانم، کاری را در شرکت همسرش به من پیشنهاد داد، علی رغم نیاز مالی که داشتم، حاضر نبودم در هر محیطی و با هر شرایطی مشغول کار شوم. اعتقادات و تفکراتی که داشتم مانع از پذیرش شغل هایی می شد که با آقایان در ارتباط بود تا اینکه گفتگویی با یک کارشناس دینی درباه آشنایی با نحوه صحیح حضور در محیط های اداری داشتم و علاوه بر اینکه توانستم اعتقادات و سبک زندگی دینی خود را حفظ کنم، نیازهای مالی ام را نیز برطرف کردم.»

 

اشتغال در زمان حال یکی از ضروریات زندگی بسیاری از بانوان شده است. در این بین بانویی که حجاب را به عنوان پوشش اجتماعی خود انتخاب کرده است، این حجاب در تمام حوزه های زندگی او تاثیرگذار خواهد بود. یکی از این حوزه ها محیط کاری فرد است. در این مقاله سعی بر این است تا با ارائه راه