چادر
۲۵ مهر ۱۳۹۶

قالب : کودک و نوجوان نویسنده :مریم کرمانیان ناشر : بهار دلها سال انتشار :۱۳۹۱ مناسب برای مکان ها : مدرسه ی ابتدایی – سه ساله اول / رسانه های محیطی / نهاد های عمومی / مکان های خانگی / مناسب برای جنسیت : زن / مناسب برای رده ی سنی : خردسال ۳-۶ / […]

قالب : کودک و نوجوان
نویسنده :مریم کرمانیان
ناشر : بهار دلها
سال انتشار :۱۳۹۱
مناسب برای مکان ها : مدرسه ی ابتدایی – سه ساله اول / رسانه های محیطی / نهاد های عمومی / مکان های خانگی /
مناسب برای جنسیت : زن /
مناسب برای رده ی سنی : خردسال ۳-۶ / کودک ۷-۹ /
مناسب برای افراد : خوش حجاب / – کم حجاب / rb
ویژگی های ممتاز : از جهت ساختاری :جذابيت عنوان / تطابق عنوان و محتوي / تناسب قطعه و حجم / نوشته پشت جلد / کيفيت صحافي / طراحي جلد / صفحه چيني وصفحه آرايي / کيفيت ويراستاري / استفاده ازتصوير،طراحي و گرافيک / قلم روان و زبان متناسب با موضوع، هدف و مخاطب کتاب / پرهيز از تکرار يا اطناب ممل / دفع ذهنيت غلط در اول کتاب / تبيين موضوع و مسأله و هدف کتاب در اول کتاب / مشخص نمودن مخاطب کتاب در اول کتاب / انگيزش مخاطب براي مطالعه / تناسب روش به کار گرفته شده با موضوع / تناسب با فرهنگ و مباني اسلامي و هنجارهاي اجتماعي / تحليل و استدلال منطقي / اقناع مخاطب / امانتداري محتوايي / ايجاد انگيزش عملي در مخاطب / ايجاد تشنگي و ترغيب به مطالعه کتب ديگر / بالا بردن بينش و نگاه جديد به مخاطب / ميزان دستيابي به اهداف / جمع بندي و نتيجه گيري مناسب / استفاده از رنگ آميزي مناسب / ميزان دخالت و همکاري کودک در تکميل کتاب / استفاده از ادبيات متناسب با کودک مانند شعر و – نثر کودکانه / تناسب متن و تصاوير کتاب با گروه سني مشخص شده / مفهومي و هدف دار بودن اشعار و متن کتاب براي کودک
بهتر بود اگر : از جهت ساختاری :شرح و تبيين دقيق واژه ها و اصطلاحات