احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضان

احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضان

 

انجام عمل زناشویی در ماه رمضان از نگاه مراجع مختلفاحکام زناشویی در ماه رمضان بیان میدارد که انجام روابط زناشویی در ماه رمضان موجب باطل شدن روزه میگردد.

در آیه ۱۸۷ سوره بقره خداوند میفرماید:
در شب روزه داری نزدیکی کردنتان با همسرانتان حلال شد ایشان پوشش شما و شما پوششی هستید برای آنان خدا دانست که شما همواره با انجام این عمل نافرمانی و در نتیجه به خود خیانت می کردید پس از جرمتان گذشت و این حکم را از شما برداشت حالا دیگر می توانید با ایشان درآمیزید و از خدا آنچه از فرزند که برایتان مقدر کرده طلب کنید و از آب و غذا در شب همچنان استفاده کنید تا سفیدی شفق از سیاهی شب برایتان مشخص شود و آنگاه روزه بدارید و روزه را تا شب به کمال برسانید و نیز هنگامی که در مسجدها اعتکاف می کنید با زنان نیامیزید

انجام عمل زناشویی در ماه رمضان برای افراد روزه دار حرام بوده و یکی از مبطلات روزه به شمار می رودانجام عمل زناشویی در ماه رمضان برای افراد روزه دار حرام بوده و یکی از مبطلات روزه به شمار می رود، اما اگر زن و شوهر از روی فراموشی نزدیکی کنند این کار چه حکمی دارد؟ آیا اگر بدون قصد نزدیکی و ملاعبه بهم نزدیک شوند، روزه آنها باطل است؟

احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضاندر این گزارش به بیان ظرایف و احکام شرعی در خصوص «معاشرت با همسر در ماه رمضان» از منظر مراجع عظام تقلید می پردازیم.

آیت الله خامنه ای:

پرسش:اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نماید و زن نیز به آن راضی باشد چه حکمی دارد؟
پاسخ:بر هر یک از آنان حکم افطار عمدی جاری است و علاوه بر قضا، کفّاره هم بر هر دو واجب است.
پرسش:اگر مردی با همسرش در روز ماه رمضان شوخی و ملاعبه نماید، آیا به روزه ‏اش ضرر می‏رساند؟
پاسخ:اگر منجر به انزال منی نشود، به روزه خللی وارد نمی ‏کند.

آیت الله سیستانی:

پرسش:آیا نزدیکی و دخول در روز ماه رمضان بدون انزال روزه را باطل می کند؟
پاسخ:بله اگر عمدا باشد روزه را باطل می کند.
پرسش:اگر زن و شوهر جوانی در ماه رمضان در زمانی که روزه هستند ناخاسته و بدون کنترل خود با هم نزدیکی کنند و روزه شان باطل شود چه باید بکنند؟
پاسخ:قضا و کفاره واجب است و کافی است اطعام شصت مسکین هر مسکینی ۷۵۰ گرم گندم یا آرد برای هر یک از زن و شوهر.

آیت الله بهجت:

پرسش:اگر مردی زن خود را مجبور به جماع نماید، وظیفه زن به لحاظ قضا و کفاره چیست؟
پاسخ:کفاره روزه خودش و روزه زنش را باید بدهد، ولی اگر زن در بین جماع راضی شود، بنابر احتیاط واجب مرد دو کفاره بدهد و زن یک کفاره و در هر صورت زن باید قضای روزه آن روز را به جا آورد.
پرسش:اگر خانمی با همسر خود در ماه مبارک رمضان شوخی و ملاعبه کند، سپس ترشّحی در خود ببیند، وظیفه چیست؟
پاسخ:اگر منی انزال نشده و قصد انزال هم نداشته، اشکال ندارد.
پرسش:آیا بازی و شوخی کردن با همسر، بدون این که منی خارج شود، روزه را باطل می کند؟
پاسخ:خیر، باطل نمی کند.
پرسش:حکم روزه ی شخصی که در ماه مبارک رمضان در حال بازی با همسرش جنب شده چیست؟
پاسخ:اگر قصد انزال داشته یا عادت او در این کار این بوده که به انزال منجر می شده، روزه وی باطل است.

آیت الله مکارم شیرازی:

 پرسش:آیا در حالت روزه تماس جنسی (بدون دخول) با همسر روزه را باطل می کند؟

پاسخ:اگر دخول صورت نگیرد و انزال نشود روزه باطل نیست.
پرسش:اگر شخصی در روزه مستحبی یا روزه قضا ، جماع کند چه باید بکند؟
پاسخ:در روزه مستحبی کار خلافی نکرده اما روزه باطل می شود و در روزه قضا اگر بعد از ظهر عمدا این کار را انجام دهد کفاره دارد و کفاره آن اطعام ده فقیر است و اگر نمی تواند ۳ روز روزه می گیرد.
پرسش:شخصی به خیال این که در روز ماه مبارک رمضان، آمیزش با زوجه نه حرام است و نه روزه را باطل می کند، مرتکب آن شده است، آیا کفّاره هم دارد؟
پاسخ:فقط قضا دارد.

دیدگاهتان را بنویسید