چرا حجاب؟؟؟

08 اردیبهشت 1400

 

دین از نظر مادی گراها

 

 

مادی‌گراها کلأ دین را زیر سؤال می‌برند که ما اجمالأ به بیان آن می‌پردازیم که در بیان خود ادعاهایی دارند مبنی بر اینکه جهان به خودی خود آفریده شده و هیچ خالقی ندارد و یا بعضی‌ها هم به این اعتراف می‌کنند که خدایی هست ولی انسان آزاد آفریده شده و هیچ محدودیتی خداوند متعال برای انسان‌ها قائل نشده است.

 

ادعا دارند که دین یک امر ساختگی به دست بشر است که خاسته‌های یک گروه را تأمین کند و مابقی را در خدمت خود بگیرند.

 

برای مثال فمینیستی که خود را مدافع حقوق زنان می‌نامد در باره همین موضوع حرفی بدون سند دارد که از جمله اینکه مردان برای اینکه زنان را در خدمت خود بگیرند دین را به وجود آورده‌اند و . . . ولی ما در باره آن‌ها می گوییم مگر می‌شود چنین آفرینش عظیمی بدون آفریننده باشد که منکر آن ظلم عظیمی را نسبت به خداوند متعال کرده است که حتی اگر کسی بگوید یک کتاب خود به خودی خود به وجود آمده به عقل گوینده آن شک می‌کنیم؛

 

ولی به خود همچنین جسارتی را بدهیم در درباره خلق چنین آفرینش عظیم و پیچیده و با ظرافتی که با علمی نا محدود به وجود آمده چنین نظری رابدهیم که خود به خود به وجود آمده است و درباره مخلوقی ماننده انسان که دارای پیچیدگی‌های بسیاری چه فردی و چه اجتماعی است، نمی‌توان به راحتی صحبت کرد و نظر داد مگر خالقی که علم به همه جزئیات درونی و بیرونی آن داشته باشد و هدفی را دنبال کند که عمر یک و یا چندین انسان به آن نرسد چون ما در جامعه زمان خاصی را نمی‌توانیم بلند مدت برنامه‌ریزی کنیم که درست و بدون غلط از آب در بیاید و منظور از بلند مدت یک سال و یا صد سال نیست بلکه هزار هزار سال است که جامعه انسانی توان خلق  آن را داشته باشد.

 

جالب اینجاست که خداوند متعال همه این پیش‌بینی‌ها را انجام داده و عالم و مسلط برما و جامعه انسانی ما و بلکه کل آفرینش آسمان‌ها و زمین است.

 

از این اختیاری که در وجود ما است باید سعی شود که در راه تعالی و رشد فردی و اجتماعی ما استفاده شود؛ چه فردی و چه اجتماعی!

 

مطلب دیگر آنکه آفریننده ما که خداوند متعال است بی‌نیاز از همه چیز است و برنامه‌ای که برای ما صورت داده است همه برای رشد و تعالی و سعادت ما فرض کرده و خود هیچ سودی را نمی‌خواهد ولی این برای بعضی‌ها نمی‌صرفد زیرا منافع مادی خود را در خطر می‌بینند و هر جور که شده و به هر نحوی می‌خواهند در جامعه ثبات، امنیت و به طور کل رفاه اجتماعی را به ضرر خود ببینند و آن را مخل منافع شخصی خود می‌پندارند و با زالو صفتی می‌خواهند انگل‌وار در جامعه به سودهای شخصی خود برسند و به خاطر همین همه جوره با دین مخالفت کرده و آن را مانع منافع خود می‌دانند پس شبهه افکنی می نند.

 

ولی بعضی هم اینگونه نسیتند به خاطر اینکه در دنیا تحقیق کرده و در عالم مخلوقات نگرش داشته‌اند و به یک سری نتایج علمی هم دست پیدا کرده اند که ما منکر آن نمی‌شویم بلکه تصدیق هم می‌کنیم ولی این نتایج را محور مهم ایدئولوزی و جهان‌بینی قرار داده و همه چیز را با آن می‌سنجند مثل نظریه تکامل و یا نظریه های فروید و… که انسان را کاملأ مادی فرض می‌کند و ابعاد دیگر انسان را نادیده می‌گیرد؛ همه چیز را با آن می‌سنجند بلکه نمی‌خواهند این را قبول کننده که اگر چیزی را که در باره‌ی روحانیت و دین هست نمی‌فهمند و به دنبال آن نبوده‌اند نقص از ایشان هست؛ نه دین و روحانیت همانگونه که خود آن‌ها نیز مخالفانی در رد نظریات خود دارند و علوم جدید آن را اثبات کرده است که هر چیزی که انسان به آن دست پیدا می‌کند که در حد نظریه است؛ امکان دارد در زمان دیگری نیز شخصی بیاید و در رد آن نظریه اقدام کند و به صورت علمی و منطقی آن را رد کند ولی دین اسلام اینگونه نیست که دستوری را رد کند و بعد از مدتی بگوید که آن اشتباه بوده و یا شخصی به صورت علمی و منطقی بتواند آن را رد کند یا دلیلی برای اشتباه بودن آن بیاورد .

 

 

 

 

حجاب از نظر دکتر عبدالکریم سروش

 

 

فیلمی از سخنرانی‌اش‌ در فضای مجازی منتشر شده است، در تاریخ  شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۳ در دانشگاه جرج واشنگتن پوشش حجاب را در هر جامعه یک امر عرفی خوانده و فاقد مبنای اخلاقی و فلسفی می‌داند.  به عنوان مثال ادعا دارد: زن مسلمانی که در اروپا هست بی‌حجاب باشد، چون در آن‌جا بی‌حجابی عرف جامعه است  و زن مسلمانی که در ایران است با حجاب باشد  . چون در ایران عرف باحجاب جامعه باحجاب است . در عین حال مسلمان متدین هم باشند!!!؟!!؟!.

 

در توضیح بیان این فرد این گونه می‌شودجواب داد:‌ آیات و روایات بسیاری که درباره‌ی واجب بودن و الزامی بودن حجاب وارد شده را نادیده بگیریم و به سراغ مسأله فقهی عرفی برویم!؟!؟! . آن هم در صورتی است که فقیه یا حاکم شرع جاهل به مسأله حجاب بوده و حکم به رجوع عرف می‌دهد . برای مثال شخصی که یک کیف خریداری می‌کند ادعا کند که باید فروشنده جزعی دیگر را مثل بند به او تحویل می‌داده ولی آن کیف فاقد بند بوده است.

 

برای ثابت شدن این ادعا، حاکم دستور می‌دهد به عرف مراجعه شود. اگر این کیف با بند فروخته می‌شده که عرف جامعه آن زمان قبول داشته حق با خریدار است و  اگر عرف جامعه نبوده خریدار حقی به گردن فروشنده ندارد.

 

در مسأله حجاب که امری ضروری و از الزامات دین مقدس اسلام است که آن را برای جلوگیری از هرگونه فساد، تضییع حقوق زن، بی‌بند و باری و شهوت‌رانی می‌داند که وجود آن برای جامعه از اوجب واجبات است.

 

با آزاد گذاشتن آن جامعه رو به سقوط و تباهی می‌رود چنانچه در جوامع غربی که در آن از آزادی بدون هیچ قید و شرطی برخوردار هستند؛ مشاهده می‌شود که خانواده رسمیت خود را از دست داده و خانواده را پدر و فرزند یا مادر و فرزند و یا این‌که بدتر از آن دو فرزند بدون پدر و مادر بزرگ شده و فضای خانواده را درک نکرده و باعث معضلات اجتماعی شدیدی شده اند.

 

نمی‌شود سخن از عرف به میان آورد و آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور را نادیده گرفت :به مؤمنان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند، و فروج خود را حفظ کنند، این برای آن‌ها پاکیزه تر است، خداوند از آنچه انجام می‏دهید آگاه است. «۳۰سوره نور»

 

و به زنان با ایمان بگو چشم‌های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند، و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند، و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان یا بردگانشان (کنیزانشان) یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند، آن‌ها هنگام راه رفتن پای‌های خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود. (و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد) و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤ منان تا رستگار شوید . «۳۱سوره نور»

 

 

 

حجاب از نظر دکتر محسن کدیور

 

 

جلسه پرسش و پاسخی  مورخه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱ با دانشجویان ایرانی دانشگاه سنگاپور که در فضای مجازی از اوی نقل شده که ادعا می‌کند :

حجاب اجباری در دین وجود ندارد. اجبار بر رعایت حجاب نیز فاقد مستند شرعی و در نتیجه خلاف شرع است.

 

جوری دکتر محسن کدیور در گفته‌های خود با یقین صحبت می‌کند که هرکه نداند این توهم را می‌کند که عجب ؟؟!!! این روحانیون چه کارهایی را به مردم اجبار می‌کنند ؟ حجابی که در دین اسلام اجباری نیست چرا به مردم می‌گویند ؟!؟!؟ .در صورتی که آیه و روایتی درباره لزوم اجرای آن نداریم ؟!؟!

 

ولی این را باید در جواب گفت که آیات و روایات بسیاری برای اثبات و الزام اجرای آن داریم که شیعه و اهل سنت آن را نقل می‌کنند و در زمان پیامبر و اهل بیت آیات درباره حجاب نازل شده که از لحاظ علم اصول هم امر مولا دلیل بر استحباب نیست بلکه دلیل بر واجب بودن آن است، مگر اینکه قرینه ای بر رد آن از طیق آیات و روایات معصومین داشته باشیم .   برای مثال تعدادی از آیات و روایات در صفحات قبلی این مقاله نقل شده است . این حدیث تکان دهنده را هم نقل می‌کنم که دلیل بر تأکید اجبار و لزوم حجاب است . تارکان آن جوری عقاب می‌شوند ، که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی علیه و آله و سلم  به حال آنان سخت می‌گریست.

 

«علی بن عبد اللَّه الورّاق، از عبد العظیم حسنی، از امام جواد علیه السلام روایت کرده که گفت: پدرم به واسطه آباء گرامش از امیر مؤمنان علیه السلام نقل کرد که فرمود: من و فاطمه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدیم. پس ایشان را در حالی که سخت می‌گریست؛ یافتیم. من عرض کردم: پدر و مادرم فدایت یا رسول اللَّه! چه باعث شده که شما این چنین گریه می‌کنید؟ در پاسخم فرمود: ای علی! شبی که مرا به آسمان بردند (یعنی معراج) زنانی از امّتم را در عذابی شدید، نگریستم و آن وضع برای من سخت گران آمد. گریه‌ام از جهت عذاب سخت آنان است که به چشم خویش وضعشان را دیدم (شرح واقعه بدین قرار است)

 

زنی را به مویش در دوزخ، معلّق، آویخته بودند که مغز سر او می‌جوشید. زن دیگری را دیدم که به زبانش در جهنّم آویزان بود و آتش در حلقوم او می‌ریختند. زن دیگری را مشاهده کردم که او را به سینه‌هایش آویخته بودند و دیگری را دیدم که گوشت بدن خویش را می‌خورد و آتش در زیر او شعله می‌کشید. زنی دیگر را دیدم که پاهایش را به دست‌هایش زنجیر کرده بودند و مارها و عقرب‌ها بر او مسلّط بودند و زنی را دیدم کر و کور و لال که در تابوتی از آتش است و مخ او از بینیش خارج می‌شود و همه بدنش قطعه قطعه از جذام و برص (خوره و پیسی) است و زن دیگر را مشاهد کردم که در تنّوری از آتش به پاهایش آویزان است، و زنی را دیدم که گوشت بدنش را از پس و پیش با قیچی آتشین می‌برند. و دیگری را دیدم صورت و دست‌هایش آتش گرفته و مشغول خوردن روده‌های خویش است. زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن حمار است و هزار هزار نوع او را عذاب می‌کنند و زنی را به صورت سگ دیدم که از عقب به شکم او آتش می‌ریزند و از دهانش بیرون می‌ریزد و فرشتگان با گرزهائی آتشین بر سر و پیکر او می‌زنند.

 

پس فاطمه سلام الله علیها به پدرش عرض کرد: ای حبیب من، و ای نور دیدگانم، به من بگو که اینان چه کرده بودند و رفتارشان چه بود که به این عقوبت گرفتار شدند.

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای دختر عزیزم، امّا آن زنی که به موی سرش معلّق در آتش بود؛ آن فردی بود که موی سر خویش از نامحرمان نمی‌پوشانید. و امّا آن زنی که به زبانش آویخته بود؛ او کسی بود که با زبان، شوهر خویش را آزار می‌داد. آن که به سینه آویزان بود؛ شوهرداری بود که از آمیزش با شویش پرهیز داشت و امّا آنکه به پاهایش معلق در دوزخ بود؛ کسی بود که بدون اذن همسر خود، از خانه بیرون می‌رفت. امّا آن زنی که گوشت بدن خویش را می‌خورد؛ آن بود که خود را برای نامحرمان زینت می‌کرد. امّا آنکه دست و پایش را به هم زنجیر کرده بودند و مارها و عقرب ها بر او مسلّط بودند؛ زنی بود که درست وضو نمی‌ساخت و لباسش را از آلودگی به نجاست، تطهیر نمی‌کرد. غسل واجب به جای نمی آورد، خود را نظیف نمی ساخت و به نماز اهمیت نمی‌داد. و امّا آن کر و کور و لال، زنی بود که از غیر شوهر خویش، دارای فرزند می‌شد و به شوهر خود نسبت می‌داد. آنکه گوشت بدنش را با مقراض ها می‌بریدند؛ پس وی زنی بود که خود را در اختیار مردان اجنبی می‌نهاد و خود را بدان‌ها عرضه می‌نمود و امّا آن زنی که سر و رویش آتش گرفته بود و مشغول خوردن روده‌های خود بود؛ آن کسی بود که دلّالی جنسی به حرام می‌کرد. امّا آنکه سرش، سر خوک و بدنش بدن حمار بود؛ آن زنی بود که سخن‌چینی به دروغ می‌نمود. امّا آنکه رخسارش رخسار سگ بود و آتش در دبر او می‌ریختند و از دهانش بیرون می آمد؛ آن زنی آوازه‌خوان و نوحه‌گر و حسود بودو آن گاه پیامبر(ص) فرمود: وای بر زنی که شوی خویش را به غضب آرد و خوشا به حال بانوئی که شوهرش از او راضی باشد.

 

 

 

نتیجه:

 

 

برای رسیدن به این جواب این سؤال که باید در مقابله با بدحجابی در جامعه چه کاری انجام داد ؟ برای جواب به این سوال انجام این ۸ مورد است . ۱- رد نظریات مادیگراها در جامعه ۲- رد نظریات آن‌ها که دین را تحریف می‌کنند ۳- تغییر صحیح قانون اساسی کشور در مورد حجاب  ۴- اجرای صحیح قوانین حجاب ۵- اطلاع رسانی دینی و علمی در خصوص هویت زنان و مردان و بیان روایات بشیر و نذیر

 

 سیف الله اسدی

 

دیدگاهتان را بنویسید